Ramallah – nästa stora offshore-region?

Ramallah – nästa stora offshore-region?

Dataföreningen träffade nyligen ett palestinskt it-konsultbolag, Asal. De gav en ny bild av en region hårt prövad av konflikter. I Ramallah finns ett kluster av aktörer inriktade på resurskonsulting, som anlitas av bland annat israeliska bolag. Här är it-sektorn en brygga till samförstånd.

Asal Technologies grundades 2000 har drygt 80 anställda, varav 20 procent är kvinnor, vilket gör dem till det största palestinska it-konsultbolaget. Cirka 60 procent av verksamheten är resurskonsulting med bland annat hela projekt som åtaganden. Verksamhetsområden är systemutveckling på flertalet plattformar, arabisk anpassning av programvara och tjänster samt kvalitetssäkring och testning.

Bland kunderna återfinns Microsoft, Cisco, Intel och HP samt ett antal israeliska bolag. Från Sverige har tidigare Volvo IT anlitat Asal.

Vd:n Murad Tahboub och marknadsansvarige Ibrahim Tannira är i Sverige för att värva nya kunder. De representerar en relativt okänd värld på it-kartan. I Ramallah finns ett kluster av 40-talet bolag specialiserade på olika områden inom resurskonsulting. Som starka säljargument lyfte Tahboub bland annat fram konkurrenskraftiga priser och en västerländsk teamkultur.

Framför allt vill Tahboub ge en annan bild av regionen än den som förmedlas i media. Sedan starten 2000 har Asal inte haft ett enda elavbrott eller andra incidenter som påverkat leveranskapaciteten. De största utmaningarna är säkerheten för besökare och den politiska situationen. Men de påverkar inte vare sig kvalitet eller förmåga, framhäver Tahboub. Det kan han bevisa i utförda uppdrag.

Näringslivet på Västbanken har dock anledning att vara bekymrat. Den palestinska politiska ledningens oförmåga att fördöma den senaste tidens knivattacker på civila har fört dem ut i kylan. Internationella besök har ställts in och nyligen röstade den amerikanska kongressen enhälligt igenom en resolution som fördömer hur den Palestinska Myndigheten uppviglar mot israeler.

Israel å andra sidan vill få igång fredsförhandlingar, men ger samtidigt inga signaler om eftergifter. Ingen av parterna bjuder på några öppningar, läget är hopplöst låst. För entreprenörer som Murad Tahboub kommer den politiska situationen att vara en fortsatt hämmande faktor under överskådlig framtid.
 
Det är just därför som kontakter mellan internationella, israeliska och palestinska it-bolag är så intressant. Att bygga välstånd är en fungerande motvikt till extremisters argument, som ofta får sin näring ur misär. Att stimulera kontakter mellan näringsliven i olika regioner är ett fredsprojekt.
 
Dataföreningen planerar en trendresa till Israel och Tel Aviv i september 2016. Tel Aviv ligger nu på tredje plats i världen när det gäller att attrahera riskkapital. Det formligen kokar av start-ups i det så kallade Silicon Wadi.
 
Det blir 7-10 intensiva dagar där också minst en dag ägnas åt besök i Ramallah. Kompetenta utvecklingsresurser till förmånliga prisnivåer är helt klart något som svenska företag kan ha nytta av.
 
Inbjudan till resan skickas ut i januari.
 
Christer Berg
Ordförande, Dataföreningen