Premiär för Dataföreningens nya arbetsgrupper

Digitala labb och Arbetsgrupper ska skapa konkret nytta

Dataföreningen lanserar två nya typer av grupper som ska leverera konkret nytta till såväl bransch som samhälle och individ.

Bygget av nya Dataföreningen pågår för fullt. En stor del av arbetet har handlat om att undersöka hur vi kan vara med och påverka på nya sätt och bidra till en konstruktiv digital transformation. Nu lanseras resultatet: Två nya typer av grupper som ska leverera konkret nytta till såväl bransch som samhälle och individ.

Grupperna går under namnen Arbetsgrupp och Digitalt labb. Den förstnämnda syftar till att besvara aktuella branschfrågor och lösa specifika branschproblem. Här tar vi till exempel fram rekommendationer vid start av projekt baserade på delningsekonomin, guider och checklistor för medborgare och konsumenter som skapar förståelse och trygghet kring integration- och säkerhetsfrågor online.

I de Digitala labben utforskar vi användbarhet och nytta i ny teknik eller nya koncept. I skarpa miljöer testar vi teknik och produkter för biohacking, testar och utvärderar digitala prylar för e-hälsa och mycket mer.

Till skillnad från våra traditionella nätverk, där fokus ligger på kompetensutveckling och att bygga på ditt kontaktnät, syftar arbetsgrupperna alltså till att skapa konkreta resultat utifrån specifika problemställningar. Resultaten blir tillgängliga utan kostnad för dig som är medlem. De kommer givetvis att göras tillgängliga utanför föreningen, hur och var beror på i vilken form respektive resultat presenteras.

Vi är redan igång med Arbetsgruppen AG#01 Nationell agenda för välfärdsteknologier och Digitala labbet DL#01 Bitcoin Commerce. Fler är i startgropen och nu vi bjuder in dig som medlem att delta. Du är en förutsättning för att Arbetsgrupperna och de Digitala labben ska leverera så mycket nytta möjligt. Här kan du läsa vilka ämnen vi arbetar kring just nu och vilka vi kommer att behöva ditt deltagande i framöver. Där kan du också anmäla ditt intresse.

Var med och bidra på ett sätt som verkligen gör skillnad.