Om Dataföreningen

Dataföreningen är en ideell oberoende intresseorganisation för dig som vill öka din kunskap, skaffa nya värdefulla kontakter och få erfarenhetsutbyten med branschkollegor. Framtidssäkra din IT/Digitala kompetens med oss!

Årligen arrangerar vi över 400 kompetenshöjande nätverksträffar inom spännande och inspirerande områden. Vi bjuder in till frukostmöten, på-väg-hem aktiviteter, lunchträffar, företagsbesök, kurser, seminarier, föreläsningar samt medverkar på konferenser.

Nu börjar vi resan på sex nya samhällsnytto-projekt där Digital kompetens i skolan och Informationssäkerhet är först ut, som medlem följer du med på denna spännande resa.

Bli medlem

Dataföreningen i  SverigeÖnskar du att få veta mer om medlemskapet? Läs mer här

I år fyller vi 65 år och vårt arbete är ideellt och sker alltid utifrån vår leverantörsoberoende position. För att driva de frågor som vi tycker är viktiga behandlas de i våra nätverk och genom strategiska samarbeten. Vi agerar även remissinstans och signatär till Digitala agendan och tar initiativ till kunskapsspridande om möjligheterna med Digital kompetens i samhället.

Här hittar du svaren på de vanligaste frågor som ställs till oss på Dataföreningen samt föreningens historia, stadgar och engagemang.
 

Regionalt, nationellt och internationellt

Dataföreningen finns representerat i hela landet, vi bedriver verksamhet med nationell omfattning och är engagerade i internationella IT-frågor. Geografiskt är vi uppdelade i sex stycken regionala kretsar och sex stycken lokala avdelningar.

Här samlas, initieras och stöds alla våra nätverk. Med fokus på den egna regionens utveckling arrangeras även icke nätverksrelaterade aktiviter. Kretsarna och avdelningarna är individuella föreningar med egna styrelser.

Dataföreningen i  SverigeSödra kretsen - Öresundsregionen med kansli i Malmö
Västra kretsen - Västra götaland med kansli i Göteborg
Östra kretsen - Östergötland med utgångspunkt i Linköping
Stockholmskretsen - Stockholm (även kansli), Uppsala och Mälardalen

Mittkretsen med avdelningar i:
Dalarna
Jämtland
Sundsvall

Norra kretsen med avdelningar i:
Umeå
Skellefteå
Norrbotten (utgångspunkt Luleå)


Styrelsen
Styrelsen för Dataföreningen i Sverige består av ordföranden från varje krets samt geografiskt neutral ordförande.
Nuvarande styrelse

 

Dotterbolag

Dataföreningen har tre dotterbolag. Fokus ligger, precis som föreningens verksamhet, på kompetensutveckling.

DF Kompetens AB - Sveriges ledande utbildningsföretag inom IT med högre vidareutbildningar och kompetensutveckling.
DF Certifiering AB - Ett av nio Examination Institutes i hela världen som kan erbjuda yrkescertifieringar inom bland annat ITIL.
DF Infra AB - Hanterar föreningens kansli och ansvarar för föreningens administration, medlemssupport och IT-system.

Därutöver driver Dataföreningen  datakörtotet ECDL, ett globalt certifieringsprogram för grundkunskaper inom IT.
 

Produkter

Dataföreningen ger tillsammans med samarbetspartners och dotterbolagen ut följande produkter:

ITIL Certifiering - certifieringar inom IT Service Management området
Utbildningar - aktuella it-utbildningar
DF Förlag - branschböcker distribuerade under Dataföreningens tidigare förlag.


Läs om allt som ingår i medlemskapet
About the Swedish Computer Society