Medlemskap

Som medlem i Dataföreningen ökar du din kunskap, skaffar nya värdefulla kontakter och får erfarenhetsutbyte med branschkollegor. Oavsett om du har jobb, söker nytt jobb, startar eget, börjar studera eller att det är din hobby så har du sällskap med 11 300 andra intresserade inom IT och digital kompetens.

I ditt medlemskap har du tillgång till kompetenshöjande nätverksträffar inom spännande och inspirerande områden. Vi bjuder in till frukostmöten, på-väg-hem aktiviteter, lunchträffar, företagsbesök, kurser, seminarier, föreläsningar samt medverkar på konferenser.
Aktiviteterna arrangeras av våra ideellt drivna och leverantörsoberoende nätverk.

Du har även tillgång till Computer Sweden Premium, ett exklusivt redaktionellt nyhetsbrev från IDG.

Som medlem öppnas möjligheten att själv bidra med din kompetens och expertis. Som aktiv medlem träffar du många nya människor, du får en utmärkt arena att verka i och belysa det du brinner för. Välkommen att engagera dig i Dataföreningen.

DataföreningenMed ditt medlemskap bidrar du också till Dataföreningens arbete inom sex nya samhällsnytto-projekt. Vi verkar bl a för att utveckla den digitala kompetensen i skolan, öka informationssäkerheten och vi driver även debatten för att IT och digital utveckling ska ses som ett verktyg för innovationer, nya tjänster och produkter.

Bli medlem

Dataföreningen nära dig
Dataföreningen finns representerat i hela landet. Geografiskt är vi uppdelade i sex stycken regionala kretsar och sex stycken lokala avdelningar.

Prisuppgifter
Här ser du prisuppgifter för våra tre olika medlemskap med kompetenspaket.
För dig som vill betala via autogiro läs mer här

Kompetenspaket BasKompetenspaket JuniorKompetenspaket Senior
99 kr/månad med autogiro
1200 kr/år (medlemsavgift 200 kr, kompetenspaket 800 kr och moms 200 kr)
48 kr/månad med autogiro.
590 kr/år (medlemsavgift 200 kr, kompetenspaket 312 kr och moms 78 kr)
48 kr/månad med autogiro
590 kr/år (medlemsavgift 200 kr, kompetenspaket 312 kr och moms 78 kr)
Gäller från att du fyller 26 år till den dagen du fyller 65 årGäller till och med dagen du fyller 26 årGäller från och med den dag du fyller 65 år

Frågor
Kontakta oss gärna om du har frågor om medlemskapet, adressändring, betalning, medlemstidningar eller dylikt. Svar på vanliga frågor hittar du i vår FAQ.

Varför är du medlem?Agnes Andersson Hammarstrand

För att jag får ny branschkunskap och ständigt håller mig uppdaterad. För mig som IT-advokat är det grundläggande att ständigt ha uppdaterad kunskap och vara insatt i trender och begrepp.
/ Agnes Andersson Hammarstrand

Sebastian Bergström

Jag får möjlighet att träffa likasinnade och utveckla mina kunskaper. Genom möten finna nya infallsvinklar ger väldigt mycket.
/ Sebastian Bergström

 

 

Malin Misaghi

För att det är en otroligt bra plattform till att träffas över yrkes- och branschgränser. Det faktum att alla deltagare just kommer från olika yrkesroller och branscher gör diskussionerna enormt dynamiska och det är fantastiskt berikande.
/ Malin Misaghi

Rolf Olsson

För att jag vill hålla mig ajour med IT-utveckling och trender, samt bygga personligt nätverk. Att jag träffar många kunder och konsulter har underlättat för mig att sätta mig in i kundernas värld samt lära känna kompetenta konsulter och företag.
/ Rolf Olsson

Tillsammans är vi Dataföreningen