Hur innovativt är Sverige?

Hur innovativt är Sverige?

Hur står sig Sverige i jämförelse med andra länder? Vilka är våra styrkor och svagheter? Vad kan vi göra gemensamt som gynnar alla verksamheter? Nu kan du vara med och ta fram en nationell analys av svensk innovationskraft. Som tack får du en 40-sidig analys av just ditt företag.

Dataföreningen genomför en nationell analys av hur innovativa svenska företag är, med speciell fokus på it och digitalisering. Med dina svar hjälper du oss skapa en heltäckande bild och en fördjupad analys.

Resultatet sammanställer vi i en rapport som detaljerat beskriver den svenska innovationskraften, hur den står sig gentemot andra marknader och hur vi kan dra nytta av den inom och mellan företag och organisationer. Rapporten lanseras i februari 2016 och kommer att erbjudas till alla medlemmar i Dataföreningen.

Dessutom får du som svarar en 40-sidig analys av den egna organisationen, helt anpassad efter dina förutsättningar. Den är tillgänglig online direkt efter avslutad enkät. 

I undersökningen vänder vi oss till dig i egenskap som företag eller organisation och till den del av verksamheten du känner. När du svarar, tänk på att du svarar för ditt företag eller organisation och för den del av verksamheten du känner. Det handlar alltså inte om hur innovativ du är som person. Om du arbetar för icke-vinstdrivande organisation skall termen ”vinst" ses som nytta, till exempel patientnytta, medborgarnytta, medlemsnytta etc. All data är anonymiserad.

Gå direkt till undersökningen

Analysen genomförs i samarbete med Innovation 360 Group, som också har utvecklat mät- och analysverktyget InnoSurvey. Ett verktyg som används av företag internationellt och är känt för hög träffsäkerhet i analyserna.

– Som entreprenör, investerare och konsult har jag sett hur hårfin skillnaden är mellan att lyckas och misslyckas. Nu mer än kanske någonsin tidigare behöver vi innovation i Sverige och därför var det ett enkelt val att hjälpa Dataföreningen med en nationell analys kring hur vi kan öka innovationskraften i Sverige, säger Magnus Penker som är vd för Innovation 360 Group.

– Att vara innovativ ur en organisations perspektiv kan handla om många olika aspekter, säger Christer Berg, ordförande Dataföreningen. Sverige brukar placera sig högt på internationella topplistor över innovationsförmåga, samtidigt som vi har problem med att kapitalisera. För att skapa värde i innovationsarbete krävs rätt kombination av aspekter. Det vi vill göra nu är att ge en mer heltäckande bild av läget, vilket är möjligt med InnoSurvey. Utifrån resultatet kan vi sedan formulera handlingsprogram och samverkansprojekt.


Gör undersökningen här. Den är öppen till 15 december.


InnoSurvey är ett internationellt och ledande verktyg med en databas för analys av innovationskraft. Verktyget används av konsulter över hela världen och har utvecklats under många års arbete med praktik och teori. Läs mer på www.innovation360group.com. InnoSurvey är ett registrerat varumärke.