Frågorna som engagerade oss 2015

Frågorna som engagerade oss 2015

Digital kompetens i skolan, big data och digitaliseringens framfart. Det var några av 2015 års stora frågor i Dataföreningen.

Inför början av förra året beslutades att Dataföreningen på allvar skulle dra sitt strå till stacken för att öka kunskaperna om it i skolan. Det nationella initiativet Digital kompetens i skolan startades. Ett år senare har vi startat tre nya nätverk. Engagerade medlemmar har genom barnhack, digitala verkstäder, föreläsningar och seminarier lärt barn och pedagoger att programmera, skapa bloggar och podcasts och förebygga näthat. Genom att utbilda flera hackerledare som själva kan arrangera barnhacks har vi skapat ringar på vattnet.

2015 var ett brokigt år för big data. Å ena sidan gick det från att vara hajpat till icke verklighetstroget. Å andra sidan utforskades nya möjligheter. Vi arrangerade think tanks om hur big data kan användas för att förstå storskaliga globala problem. Frukostseminarier om hur vi kan förbättra våra affärer genom datadrivna beslut. Ida Bodén, driven medlem, konstaterade till slut att big data går att lita på. Bara vi ställer dem rätt frågor.

I digitaliseringens framfart har såväl företag som individer och samhälle stälts inför nya tekniker, beteenden och regler.  Under året har vi frågat vad det innebär. Vilka möjligheter och utmaningar kommer vi se? I Umeåkretsen till exempel, ägnades en hel konferens åt att stödja företagens i deras digitala resa. Dataföreningen själv påverkas av digitaliseringens framfart. Under hösten påbörjades bygget av nya Dataföreningen med bland annat en ny vision - Digital destination Sverige.

2015 blev som väntat ett händelserikt år. Digitaliseringen, big data och digital kompetens i skolan är bara några av de ämnen som engagerat oss under året. Vilka ämnen vill du engagera dig i 2016?