Företagare behöver mer stöd för it

Småföretagare behöver mer stöd för it

Småföretagare har mycket att vinna på it. Trots det är det få som använder den till mer än att skicka e-post. Här finns ett tydligt behov av stöd till företagen. Det skriver Dataföreningen Östra tillsammans med företrädare från Företagarna Linköping och Linköpings näringslivsbolag Nulink i en debattartikel på Corren.se.

De flesta företag ser it som en nödvändighet i det dagliga arbetet. Men för många stannar det vid e-post, hemsidor och säker lagring. När det kommer till att utveckla sina företag och fördjupa sin relation till kunderna är det endast en tredjedel som ser it som ett viktigt redskap. Det framgår i en undersökning genomförd av Östra kretsen, Nulink och Företagarna Östergötland.

Detta, menar artikelförfattarna, kan leda till att företagen avstannar i sin utveckling och hamnar på efterkälken gentemot sina konkurrenter. Inte minst i branscher med ett högt förändringstryck. Därför behöver företagen hjälp att identifiera möjligheterna med it. Där kan nätverk kombinerat med kompetensförsörjning via webben vara en lösning, skriver de i debattartikeln.

Läs den i sin helhet här.