Detta är vår nya vision

Digital destination Sverige

Vad är Dataföreningens roll i digitaliseringen? Det svarar vi på i vår nya vision: Digital destination Sverige.

– Visionen är ett förtydligande och en modernisering som bättre återspeglar var föreningen står idag, säger Christer Berg, ordförande Dataföreningen.

Digitaliseringen ger alla möjlighet att påverka och förbättra sin liv. Genom att stärka individers digitala kompetens i såväl privat- som yrkesliv, stärker vi också företag, organisationer och samhälle. Det är det främsta budskapet i visionen.

– Vi ska vara en oberoende plattform som formar och påverkar digitaliseringens utveckling och inrikting, säger Christer Berg.

Visionen har nyligen lanserats och spridits till alla medlemmar. Bakom den står Dataföreningens framtidsgrupp, bestående av medlemsrepresentanter från runtom i landet. Arbetet har varit grunden för bygget av Nya Dataföreningen och påbörjades under höstens DF Summit. 

– Med en tydligare vision kommer fler att känna sig tilltalade att engagera sig. Vi kommer också tydligare att kunna koppla mål och resultat i arbetsgrupper, digitala labb och kompetensnätverk till föreningens övergripande mål, säger Christer Berg.

Läs vår nya vision i sin helhet här