Crowd enligt experterna

Crowd enligt experterna

Crowdvågen växer allt högre och bär med sig såväl utmaningar och möjligheter och nya begrepp som crowdfunding, crowdlending, crowdcommerce och crowdsourcing. Nätverksledarna för nya DF Crowd-nätverket hjälper oss skilja på vad som egentligen är vad.Crowdfunding

I grunden är crowdfunding en finansieringsmetod för nya projekt och produkter. Med tiden har det även visat sig vara en effektiv metod för marknadsföring och bidrar till varumärkeslojalitet och sänkta risker. I korthet bygger det på att en person, ett företag eller en organisation presenterar en affärsidé på en crowdfunding-webbplats, till exempel Kickstarter, och söker därigenom ekonomiskt stöd från privatpersoner och företag.

Moroten för att bidra ekonomiskt kan vara flera. Ibland efterfrågas rena donationer vilket fungerar bäst om idéen går att knyta an till emotionellt. TIll exempel välgörenhet eller produkter inom hållbarhet.  Andra gånger kan du erbjudas ett exemplar av den produkt du medfinansierar i utbyte. Biljetter till det finasierade evenemange eller förtur till plats i den nystartade restaurangen är andra exempel som alla går under begreppet reward based crowdfunding. Equity based funding är ytterligare en ett sätt att locka finansiärer. Då erbjuds du till exempel en del av företaget eller del av vinsten under en viss period.

Fördelarna med crowdfunding är framförallt sänkta risker, identifiering av målgrupper, ökad värdering.

Crowdsourcing

Med hjälp av crowdsourcing kan vi lösa problem med, eller söka förslag till problemlösning från många andra parter. Det kan också handla om att bygga upp kvantiteter. Som Wikipedia till exempel. Endast med genom att användarna själva lägger till och redigerar innehåll har webbplatsen blivit en av världens största kunskapsdatabaser.

Det handlar alltså om att öppna upp valda delar av sina system och processer där man släpper in intressenter som får hjälpa till med kvalificerade eller okvalificerade tjänster. Crowd innovation kan räknas in under crowdsourcing.

Crowdlending

Crowdlending går ut på att många lånar ut små eller stora belopp via en crowdlendingplattform. Plattformen aggregerar beloppen till större summor som sedan individer kan låna. Det hela sker till lägre kostnad för låntagare och med högre avkastning och säkerhet för långivaren, jämfört med traditionellt sparande på konto.

England är för nuvarande världsledande på crowdlending där över 1.3 miljarder kronor lånades ut bara under 2014. Det är en ökning med 121% från 2013.

Crowdcommerce

Crowdcommerce kan förklaras som en idé som tjänar pengar genom crowdsourcing. Eller kort - individers möjligheter att tjäna pengar i crowdkontext. Exempel på detta är Über som låter personer köra taxi i sin egen bil eller Urb-IT som låter personer ta anställning per leverans av paket.

Crowdcommerce kan vara en viktigt indikator på hur framtidens arbetsmarknad kommer formas.
 

Text: Patrik Eriksson och Henrik SkinstadPatrik Eriksson är Global Practice Leader Innovation and Crowd på Internal Consulting Group.

Henrik Skinstad är affärsutvecklare och trendspanare på Sigma och har missionerat crowd i många år gentemot alla branscher och storlekar på organisationer. Bland annat genom eventet crowd360.

Tillsammans leder de DF Crowd-nätverket i Stockholm. Där kan du lära dig mer om crowdfenomenet och tillsammans med andra utforska hur din verksamhet kan dra nytta av det.

Läs mer

DF Crowd-nätverket

Uppstartsmöte för DF Crowd-nätverk - 4 feb

Skapa nya affärer med DF Crowd-nätverk