Så bygger vi det digitala Sverige

Så bygger vi det digitala Sverige

25-26 september samlas representanter från Dataföreningens kretsar för att formulera en tydligare vision: Digital destination Sverige. Hur kan vi med hjälp av digitalisering bygga ett bättre land? Hur ser det Sverige vi vill skapa ut 2025?

Digitaliseringens vägar äro outgrundliga. För vem har kunnat förutspå hur digitaliseringen har kommit att påverka våra liv och det samhälle vi lever i idag? I årtionden har den effektiviserat och automatiserat och gradvis omformat våra verksamheter med nya värdeerbjudanden och affärsmodeller.

Nu, inför digitaliseringens tredje våg, har den börjat omdefiniera hur vi lever. Traditionella strukturer utmanas och vi ser nya livsstilar, familjekonstellationer och en ny våg av sociala innovationer.

Digital destination Sverige
Hur kommer då Sverige se ut år 2025? Med en tydlig vision kan vi påverka digitaliseringens destination. Under DF Summit den 25-26 september kommer representanter från hela Dataföreningen för att utforska, förtydliga och fastställa en sådan vision – Digital destination Sverige.

I två dagar kommer deltagarna att få arbeta med visionen utifrån fem perspektiv: individens, medarbetarens, it-professionens, organisationens och samhällets. Det blir en större workshop med många grupparbeten. Visionen kommer sedan att lanseras stort i oktober.

Vill visa vägen
– Dataföreningen har varit med och drivit digitaliseringen från början. Men vi behöver förtydliga vad vårt mål med digitaliseringen är, säger Christer Berg, ordförande i Dataföreningen.

Och tiden är nu, menar han. Det är nu, i skiftet till digitaliseringens tredje våg, som vi kan spränga gränser och omdefiniera hur vi vill leva.

– Jag ser framför mig hur olika initiativ samlar in, bearbetar och realiserar idéer. Flöden av idéer landar i till exempel digitala labb, arbets- och projektgrupper eller kompetens- och premiumnätverk. Med nya utbildningar förser vi marknaden med den kompetensutveckling och de certifieringar som krävs. I olika former och konstellationer driver vi frågor kopplade till våra mål.

– Sverige kan bli ett föregångsland för hur digitaliseringen kan transformera samhället och Dataföreningen kan som en oberoende intresseorganisation aktivt visa visa vägen.

Vill du engagera dig i Sveriges digitala framtid? På DF summit den 25-26 september bestämmer vi hur.

Text: Peter Johansson


FAKTA: DF SUMMIT
25-26 september i Stockholm
Arrangör: Dataföreningen i Sverige
Varje krets har möjlighet att skicka med högst tio medlemmar.
Kontakta din krets för att anmäla ditt intresse.

 

 

Kommentarer

Varför ska allting vara digitalt? vårt samhälle blir väldigt sårbart om inte våra datorer fungerar . Snart har vi digitalt toalettpapper. Du kopplar upp dig och printar ut så mycket papper du behöver.
sjunnerup - tis, 2015-11-10 11:03