Initiativ för mer it på Yrkeshögskolan

Initiativ för fler it-utbildningar på YH

Yrkeshögskolans data och it-utbildningar blir färre. Ett resultat av otydlighet från näringslivet och dåliga ansökningar från utbildarna, anser Jens Grip, ordförande södra kretsen. Nu tar han initiativ till förändring.

Crowd enligt experterna

Crowd enligt experterna

Crowdvågen växer allt högre och bär med sig såväl utmaningar och möjligheter och nya begrepp som crowdfunding, crowdlending, crowdcommerce och crowdsourcing. Nätverksledarna för nya DF Crowd-nätverket hjälper oss skilja på vad som egentligen är vad.

Sidor

Subscribe to